Privacyverklaring

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Stempel Toenges GmbH, Wankelstrasse 52, 50996 Köln, E-Mail: [email protected]. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2) Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

 • Welke website van ons u bezoekt
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Verzonden gegevensvolume in bytes
 • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

3) Content Delivery Network (CDN)

-Cloudflare

Op onze website gebruiken we een content delivery network ("CDN") van de technologiedienstverlener Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Een Content Delivery Network is een online dienst die gebruikt wordt om grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) aan te leveren via een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die verbonden zijn via het internet. Het gebruik van Cloudflare's content delivery network helpt ons om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons legitieme belang bij een veilige en efficiënte levering, alsmede verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Cloudfare kunt u terecht op https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

4) Cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Een deel van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het afsluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat (cookies van derden) om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen, afhankelijk van de individuele behoeften. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. 

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Indien door ons gebruikte individuele cookies ook persoonlijke gegevens verwerken, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b), AVG ofwel om de overeenkomst na te komen, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a), AVG in geval van toestemming of in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). U wordt individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in de volgende paragrafen. 

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en dat u zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21482?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

5) Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

6) Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor de uitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na de volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

7) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

7.1 Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken.

Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van reclamemededelingen via de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Hebt u ons uw e-mailadres bij de aankoop van producten ter beschikking gesteld, dan behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als die reeds werden gekocht, uit ons assortiment per e-mail toe te sturen. Hiervoor hoeven wij u overeenkomstig § 7, lid 3, UWG (= het Duitse 'Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb' (Wet oneerlijke handelspraktijken)) niet apart om toestemming te vragen. De gegevensverwerking vindt wat dit betreft uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde direct marketing overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Hebt u aanvankelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde, dan sturen wij u geen e-mails. U hebt het recht om door middel van een mededeling aan de in het begin vermelde verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde. Hiervoor worden u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven van uw internetprovider in rekening gebracht. Na de ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

7.3 Verzending van de nieuwsbrief via Sendinblue

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via de technische dienstverlener Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die je invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van Sendinblue in de EU.

Sendinblue gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dit zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt.

Ook worden technische gegevens geregistreerd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Bovendien kan Sendinblue deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van haar eigen legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van de dienst, alsmede voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Sendinblue gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

Met Sendinblue hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee we Sendinblue verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

U kunt het privacybeleid van Sendinblue hier bekijken:

https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

8) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

8.1 Bij de afhandeling van uw bestelling werken wij samen met de onderstaande dienstverlener(s) voor volledige of gedeeltelijke ondersteuning bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Aan deze dienstverleners worden, zoals aangegeven in de onderstaande informatie, bepaalde persoonsgegevens doorgegeven.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

8.2 Doorgeven van persoonsgegevens aan logistieke bedrijven

- DHL

Indien de goederen door DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland) worden geleverd, geven wij uw e-mailadres overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DHL door om een leveringsdatum af te stemmen of om u op de hoogte te stellen van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.

8.3 Gebruik van betaaldienstaanbieders (betalingsaanbieders)

- Paypal
Bij betaling met PayPal – koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen – geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ’PayPal’). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is.
PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden – ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL
U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.

- Stripe
Indien u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Stripe, dan wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij uw bestelgegevens (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven conform artikel 6, lid 1, punt b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor meer informatie over het privacybeleid van Stripe, ga naar https://stripe.com/de/terms.

- Apple Pay

Als u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betaling verwerkt via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat dat werkt met iOS, watchOS of macOS, door het debiteren van een met "Apple Pay" gedeponeerde betaalkaart. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw apparaat zijn ingebouwd om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, is het noodzakelijk om een vooraf door u gedefinieerde code in te voeren en deze te controleren met behulp van de functie "Gezicht ID" of "Touch ID" van uw terminal.

 

Voor betalingsverwerkingsdoeleinden worden de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm aan Apple verstrekt. Apple codeert deze informatie vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel alvorens de informatie door te sturen naar de betalingsserviceprovider van de in Apple Pay for payment opgeslagen betaalkaart. Versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website die de aankoop heeft gedaan, toegang heeft tot de betalingsinformatie. Zodra de betaling is uitgevoerd, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om de betaling te bevestigen.

Indien persoonlijke gegevens worden verwerkt in de beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd voor de verwerking van de betaling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

Apple bewaart anonieme transactiegegevens, waaronder het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd en of de transactie met succes is voltooid. Anonimisering sluit elke persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde informatie om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.

Als u Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop die u op de Mac via Safari heeft gedaan, af te ronden, communiceren de Mac en het autorisatietoestel via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u identificeert. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken in uw iPhone-voorkeuren uitschakelen. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en schakel "Betalingen op de Mac toestaan" uit.

Voor meer informatie over de privacy van Apple Pay kunt u terecht op de volgende website: https://support.apple.com/de-de/HT203027

- Amazon Pay

Als u kiest voor de betaalmethode "Amazon Pay", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon Payments" genoemd), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments met het oog op de verwerking van de betaling en alleen voor zover nodig. Voor meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments kunt u terecht op https://pay.amazon.com/uk/help/201751600

9) Contactopname voor herinnering aan beoordeling

Herinnering aan beoordeling via Trusted Shops
Voor zover u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, geven wij uw e-mailadres door aan het beoordelingsplatform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.it) om het in staat te stellen u per e-mail een beoordelingsherinnering toe te sturen.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht naar de verwerkingsverantwoordelijke of het beoordelingsplatform te sturen.

10) Gebruik van video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube’, die onderdeel is van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google’).

In dit verband wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. In het kader van het gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten.

Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick’, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: www.google.com/policies/privacy/

Voor zover wettelijk vereist, is uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens verkregen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, gelieve de hierboven beschreven procedure te volgen.

10) Onlinemarketing

10.1 Gebruik van conversietracking van Google Ad

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma 'Google Ad’ en in het kader van Google Ad van conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’). Wij maken gebruik van het aanbod van Google Ad om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google Ad) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij het belang na u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen.

Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde Ad-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ad ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van Ad worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van Ad die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Meer informatie over de specifiek uitgevoerde verwerking en de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google Ad op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Bij gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk.

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=nl.

U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

https://support.google.com/ads/answer/7395996

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd. Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

10.2 Billiger.de - een project van solute GmbH - Sales Tracking

Deze website maakt gebruik van "Billiger.de" Sales Tracking, een tracking technologie van solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, Duitsland ("Billiger"), om bepaalde gebruikersacties die zijn uitgevoerd op onze website na het doorsturen vanuit het billigerdomein te volgen en te evalueren. 

Voor dit doel is een zogenaamde Javascript-gebaseerde tracking pixel geïmplementeerd in onze orderbevestigingspagina's, die door interactie met "Billiger" gebruikerscampagnes kunnen worden getraceerd als een één-pixel bestand. De tracking pixel creëert een verbinding tussen een klik van een gebruiker op een advertentie (touchpoint) op "Billiger" en een voltooide bestelling op onze website. Wanneer een bestelling is voltooid, stuurt uw browser een HTTP-aanvraag naar de server "Billiger's" via de pixel, waarmee bepaalde informatie wordt verzonden.

Deze informatie omvat het IP-adres van het eindapparaat (dit IP-adres wordt geanonimiseerd door "Billiger" voorafgaande opslag), HTTP-header (gegevenspakket met diverse technische informatie dat automatisch door uw browser wordt verzonden) en het tijdstip van de aanvraag. Bovendien worden het ordernummer en de waarde van het winkelmandje van uw bestelling door "Billiger" doorgegeven en opgeslagen. Een verzameling van deze informatie en een verzending naar en opslag door "Billiger" vindt alleen plaats als er na het doorsturen van de bestelling van Billiger naar onze website daadwerkelijk een bestelling is geplaatst.

Indien de overdracht van deze informatie aan "Billiger" persoonlijke gegevens van de gebruiker omvat, gebeurt dit in overeenstemming met de artikel 6, lid 1, punt f), AVG  op basis van onze legitieme interesse in de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties op "Billiger" en het aankoopgedrag van gebruikers en dient dus om ons online aanbod te optimaliseren. Als u niet wilt dat de beschreven informatie in de toekomst aan "Billiger" wordt doorgegeven, kunt u dit alleen voorkomen door de uitvoering van Javascripten in uw browser te deactiveren. Als alternatief kunt u de uitvoering van de Java Script Code verhinderen door een Java Script Blocker te installeren (bijv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). Het is echter zeer waarschijnlijk dat u niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Voor zover wettelijk vereist, is uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens verkregen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, gelieve de hierboven beschreven procedure te volgen.

10.3 Kelkoo Verkoop/Sales Tracking

Deze website maakt gebruik van Kelkoo Sales Tracking, een traceertechnologie van de Kelkoo Groep, Parc Sud Galaxie, 6 rue des Méridiens, 38130 Échirolles, Frankrijk ("Kelkoo"), voor het volgen en evalueren van bepaalde gebruikersacties die op onze website worden uitgevoerd na een omleiding vanuit een Kelkoo-domein. 

Voor dit doel is een zogenaamde Javascript-gebaseerde tracking pixel geïmplementeerd in onze orderbevestigingspagina's, die door middel van een één-pixel bestand in interactie met Kelkoo de acties van de gebruiker kan volgen.

De tracking pixel maakt een verbinding tussen een klik van een gebruiker op een advertentie (touchpoint) op Kelkoo en een voltooide bestelling op onze website. Na afronding van een bestelling stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de server van Kelkoo via de pixel, waarmee bepaalde informatie wordt verzonden.

Deze informatie omvat het IP-adres van het eindapparaat (dit IP-adres wordt vóór de opslag door Kelkoo geanonimiseerd), HTTP-header (gegevenspakket met verschillende technische informatie dat automatisch door uw browser wordt verzonden) en het tijdstip van de aanvraag. Bovendien worden het ordernummer en de waarde van het winkelmandje van uw bestelling door Kelkoo doorgegeven en opgeslagen. Kelkoo zal deze informatie alleen verzamelen en doorgeven en opslaan als er daadwerkelijk een bestelling is geplaatst nadat Kelkoo deze naar onze website heeft doorgestuurd.

Indien de overdracht van deze informatie aan Kelkoo persoonlijke gegevens van de gebruiker omvat, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van onze legitieme interesse in de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties op Kelkoo en het aankoopgedrag van de gebruikers en dient dus om ons online aanbod te optimaliseren.

Indien u niet wenst dat de beschreven informatie in de toekomst aan Kelkoo wordt doorgegeven, kunt u dit alleen voorkomen door de Java Script-uitvoering in uw browser te deactiveren. Als alternatief kunt u de uitvoering van de Java Script Code verhinderen door een Java Script Blocker te installeren (bv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). Het is echter zeer waarschijnlijk dat u niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Voor zover wettelijk vereist, is uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens verkregen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, gelieve de hierboven beschreven procedure te volgen.

11) Webanalysediensten

11.1 Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google en daar opgeslagen. Hierbij is overdracht mogelijk naar servers van Google LLC. in de VS.

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Meer informatie over de specifiek uitgevoerde verwerking en de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingsopties, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming zal het gebruik van Google Analytics tijdens uw bezoek aan onze website niet plaatsvinden.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de 'cookieconsent tool' die op de website wordt aangeboden. Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, die Google verplicht om de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden.

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te garanderen.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl

11.2 intelliAd (intelliAd Media GmbH)

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst met offertebeheer van intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München ("intelliAd"). Vanwege onze legitieme belangstelling voor het vraaggericht ontwerpen en optimaliseren van deze website, worden gepseudonimiseerde gebruiksgegevens verzameld en opgeslagen in geaggregeerde vorm in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG en worden gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen uit deze gegevens aangemaakt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van intelliAd Tracking, worden cookies lokaal opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. Om het verzamelen en opslaan van uw bezoekersgegevens voor de toekomst uit te schakelen, kunt u via de volgende link een opt-out-cookie van intelliAd verkrijgen, wat betekent dat er in de toekomst geen bezoekersgegevens van uw browser door IntelliAd worden verzameld en opgeslagen:
http://login.intelliad.de/optout.php
De opt-out-cookie wordt "intelliadNoTrack" genoemd en wordt ingesteld door "intelliAd".
Voor zover wettelijk vereist, is uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens verkregen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, gelieve de hierboven beschreven procedure te volgen.


11.3 Mouseflow (Mouseflow ApS)

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met gepseudonimiseerd IP-adres) bij te houden. Dit creëert een logboek van muisbewegingen en clicks met de bedoeling om willekeurig individuele website bezoeken te bemonsteren en mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. Indien ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG op basis van ons rechtmatig belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

De verwerkte informatie wordt niet doorgegeven aan derden.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de webanalyse van Mouseflow door een opt-out-cookie in te stellen door de opt-out-cookie te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: www.mouseflow.de/opt-out/
Meer informatie en het privacybeleid van Mouseflow vindt u op: http://mouseflow.com/privacy/
De opt-out cookie wordt ingesteld door Quantcast.

Voor zover wettelijk vereist, is uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens verkregen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, gelieve de hierboven beschreven procedure te volgen.

11.4 nfxTrack (netzeffekt GmbH)

Op deze website verzamelt en bewaart netzeffekt Gmbh, Theresienhöhe 28, 80339 München, (www.netzeffekt.de) gegevens op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden volgens artikel 6, lid 1, punt f AVG. Met deze gegevens kunnen voor hetzelfde doel gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt en geëvalueerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met netzeffekt technologie verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden herroepen. Om bezwaar te maken tegen het verzamelen en opslaan van uw bezoekersgegevens voor de toekomst, kunt u onder de volgende link een afmeldingscookie van netzeffekt verkrijgen, waardoor in de toekomst geen bezoekersgegevens van uw browser meer door netzeffekt worden verzameld en opgeslagen:
https://datenschutz.netrk.net/optout

Onder onderstaand internetadres ontvangt u meer informatie over de beveiligingsvoorschriften van netzeffekt:
https://www.netzeffekt.de/datenschutzerklarung

Voor zover wettelijk vereist, is uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens verkregen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, gelieve de hierboven beschreven procedure te volgen.

12) Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Deze website maakt gebruik van de conversietracking-technologie 'Bing Ads’ van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent beland. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 180 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Microsoft en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is doorgestuurd. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij doeltreffende marketing.

De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. vast te stellen hoeveel gebruikers na het aanklikken van een advertentie op een conversiepagina terechtkomen. Hierdoor komen wij het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Microsoft Corporation, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan gemakkelijk verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Bing Ads via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Ook kunt u met behulp van de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ controleren of er reclamecookies van Microsoft in uw browser worden geplaatst en deze deactiveren.

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/nl-NL

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

DooFinder (DooFinder S.L.)
Wij gebruiken de zoekfunctionaliteit van doofinder (DooFinder S.L., Madrid (C.P. 28006), CL. General Pardiñas, 70, piso 1º, puerta B, Spanje) om het bezoeken van onze website aantrekkelijker te maken en u sneller betere zoekresultaten te presenteren. De DooFinder-softwaretechnologie stelt ons in staat om gerichte individuele productaanbevelingen weer te geven gedurende de gehele bestelprocedure (startpagina, productdetailpagina, winkelwagenpagina of categorieënpagina). Zo zal de advertentie die u wordt getoond, hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie interesses. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van doofinder. Door dit te doen, wordt doofinder zich ervan bewust dat onze website toegankelijk is via uw IP-adres. Meer informatie over de doofinder search is te vinden op https://www.doofinder.com/de/ en in het privacybeleid van doofinder: https://www.doofinder.com/de/privacy-policy.  Indien ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG op basis van ons rechtmatig belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Voor zover wettelijk vereist, is uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens verkregen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, gelieve de hierboven beschreven procedure te volgen.

Google Ads Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ad Remarketing om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw apparatuur, waardoor automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID en op grond van de door u bezochte websites op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u Google toestemming hebt verleend om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het internet bekijkt. Bent u in dit geval tijdens het bezoek aan onze website bij Google aangemeld, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren.Bij gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk.

Meer informatie over de specifiek uitgevoerde verwerking en de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Ook kunt u bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. En tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is Nadere informatie en het privacybeleid voor wat betreft reclame en Google kunt u hier bekijken:

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

13) Tools en diversen

13.1 Evaluatieherinnering via eKomi

Indien de gebruiker tijdens of na het bestelproces expliciet toestemming geeft conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG, wordt uw e-mailadres doorgestuurd naar het rating platform eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlijn, (www.ekomi.de) om u er per e-mail aan te herinneren dat er een rating is afgegeven.

De gebruiker kan de gegeven toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking of naar het rating platform.

13.2 Cookie-Consent-Tool gebaseerd op consentmanager-technologie

Deze website maakt gebruik van de Cookie-Consent-Tool van consentmanager, Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden ("consentmanager"), om geldige toestemming van de gebruiker voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen te verkrijgen. Door de opname van een overeenkomstige JavaScript-code krijgen de gebruikers bij het oproepen van een pagina een banner te zien, waarin toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het desbetreffende vakje aan te vinken. De tool blokkeert alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de individuele gebruiker toestemming geeft. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst indien toestemming is gegeven.

Om de cookie-toestemmingstool in staat te stellen paginaweergaven duidelijk aan individuele gebruikers toe te wijzen en de door de gebruiker voor een sessie gemaakte toestemmingsinstellingen individueel te registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (waaronder het IP-adres) door de cookie-toestemmingstool bij het oproepen van onze website verzameld, naar servers van de toestemmingsmanager verzonden en daar opgeslagen.

Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruikersvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website. 

Verdere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt c), AVG. Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website zijn wij wettelijk verplicht om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker.

Verdere informatie over het gebruik van gegevens door consentmanager is te vinden in het privacybeleid van consentmanager op https://www.consentmanager.de/privacy.php 

14) Rechten van de betrokkene

14.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
 • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
 • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

14.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

15) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.

Laatst bekeken